AJN-il on õigus määrata Audiitorkogu liikmele kutseühenduse sisese distsiplinaarmenetluse raames distsiplinaarkaristus.

Audiitorkogu liikme distsiplinaarkaristused on noomitus, rahatrahv ja rahatrahv koos täiendavale kutseeksamile suunamisega.

Distsiplinaarkaristuse võib AJN üldjuhul määrata kolme aasta jooksul süüteost teadasaamise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui seitse aastat pärast süüteo toimepanemist.


Menüü