Audiitortegevuse järelevalve nõukogu korraldab vähemalt korra aastas järelevalve pärastlõuna kuhu on oodatud kõik Audiitorkogu liikmed ning järelevalvest huvitatud isikud.

Järelevalve pärastlõunal võetakse kokku eelmise majandusaasta järelevalvealane tegevus, antakse ülevaade tulemustest ning olulisematest ja ajakohastest teemadest.
Menüü